2014/May/02

 
"
นึกถึงจมูกสีฟ้าของน้องหมีบ้างไหม
.
นึกถึงดอกมะลิที่ฉันชอบบ้างไหม
.
นึกถึงปลาทองที่ว่ายวนในโหลแก้วบ้างไหม
.
นึกถึงดอกทิวลิปสีแดงบ้างไหม
.
นึกถึงเพลงหยดน้ำบ้างไหม
.
นึกถึงสายลมสายเก่าบ้างไหม
.
นึกถึงยามดาวเต็มท้องฟ้าบ้างไหม
.
นึกถึง... บ้างไหม
.
ฉันแค่อยากรู้..
.
.
นึกถึงฉันบ้างหรือเปล่า ?
.
.
คิดถึงฉันหรือเปล่า  (cooktail)
 
คิดถึงฉันหรือเปล่า เมื่อยามเธอเหงา
เศร้าตรมในใจ ก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย ฉันแค่อยากจะรู้
นึกถึงฉันหรือเปล่าเมื่อยามที่ดาวนะเต็มฟ้­าไกล
ก็ไม่ได้ถามไปเพื่ออะไร ก็เพื่อว่าฉันแค่อยากจะรู้

คำตอบนั้นคือ เธอเปล่า คิดถึงฉันจริงหรือเปล่า
เผื่อว่าเธอจะลืมเอาฉันไปไว้ตรงไหน
กับกาลเวลา อาจจะล่วงเลยพ้นผ่าน
กาลเวลายาวนานเธอลืมเลือนฉันบ้างไหม
แม้ระยะทางนั้นคงแสนไกลเหลือจะไกล
กลัวรักจะเลือนจะลางจะหาย เธอคิดถึงฉันบ้างไหม
ก็อยากให้คิดนะ คิดหน่อย คิดถึงฉันบ่อยๆ ก็แล้วกัน

คิดถึงฉันหรือเปล่า เมื่อยามเธอเหงา เธอไม่มีใคร
เมื่อเธอไม่มีใครมาสนใจ เธอนะคิดถึงใคร
นึกถึงฉันหรือเปล่า เมื่อยามที่ฟ้าน่ะ มัวหมองไป
อะไรก็ดูจะไม่เป็นใจ ฉันแค่อยากจะรู้
 
อยากให้คิดนะ คิดหน่อย คิดหน่อย
อยากให้คิดนะ คิดหน่อย คิดหน่อย
อยากให้คิดนะ คิดหน่อย คิดหน่อย
คิดถึงฉันบ่อยๆ ก็แล้วกัน
 
 

Comment

Comment:

Tweet


คิดถึงจ่ะ
#2 by กำแพงกระดาษ At 2015-09-04 19:26,
นึกถึงเสมอนะ....big smile
Hot! Hot! Hot!
#1 by ณ ปลายทาง. At 2014-05-05 04:16,

~* พระอาทิตย์สีชมพู *~
View full profile