2011/Apr/20

.

 .

 .

 .

.
.
.
.

บางคนผ่านมา - - แล้วก็ผ่านไป

บางคน - - ผ่านใครกำลังจะเข้ามา

บางคน - - รอเวลาแล้วอาจจะไป

บางเวลาไม่มีใคร - - ที่เข้ามา

บางเวลา - - มากหน้าหลายตา

ถึงเวลา - - อยากรู้ว่าจะมีไหม ?

ใครคนไหน? - - คนนั้น - - ที่อยู่ข้างๆ กันตลอดไป

ที่มา : e-mail & internet

Comment

Comment:

Tweet


แล้วเมื่อไหร่กันนะ..ฉันถึงจะได้เจอกับ..

บางคน..คนนั้น..ซะทีbig smile

Hot! Hot! Hot!
#2 by ณ ปลายทาง. At 2011-06-15 18:41,
ฉันเองก้อยากรู้เหมือนกัน
ว่าจะมีผ่านมาบ้างไหม
รอใครคนนั้นอยู่เหมือนกัน
แต่ก้ไม่รู้เมื่อไหร่เค้าถึงจะมาsad smile
#1 by กำแพงกระดาษ At 2011-06-15 17:20,

~* พระอาทิตย์สีชมพู *~
View full profile