2011/Jan/12

(สำหรับนักเรียน-นิสิตนักศึกษา)
  

เวลาที่เหลืออยู่                                                          เวลาที่ต้องเอาคืนมา

เวลาเรียน  2  เทอม  เทอมละ  4  เดือน                        พักผ่อน  4  เดือน (บางคน)

 รวมเป็น  8  เดือน  หรือ  (8*30) 240  วัน                    รวมเป็น (รวมเสาร์-อาทิตย์) (4*30) 120 วัน
 
1  เดือนเรียน  20  วัน  เหลือเวลา  (8*20) 160  วัน      วันเสาร์-อาทิตย์  (4*20) 80  วัน
 
หักวันหยุดราชการเหลือวันเรียน  150  วัน                    วันหยุดราชการ  10  วัน (เป็นอย่างน้อย)
 
1  วัน  มี  24  ชั่วโมง  เรียน  8  ชั่วโมงต่อวัน       เวลาที่เหลือจากการเรียน (24-8) 16 ชั่วโมงต่อวัน
 
คิดเป็นเวลาเรียน  (8*150) 1200  ชั่วโมง มีวันเรียน  150  วัน  คิดเป็นเวลา (16*150) 2400 ชั่วโมง

คิดเป็นจำนวนวัน  (1200/24) 50  วัน                         คิดเป็นเวลา  (2400/24)  100  วัน

 
 
ในหนึ่งปี  เรามีเวลาที่จะใช้เพื่อการเรียนในระบบอย่างจริงจัง  จำนวน  50  วัน

เป็นเวลาพักผ่อน  เพื่อกิจกรรมนอกหลักสูตร  และส่วนใหญ่เป็นเวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์

คิดเป็นเวลาทั้งสิ้น  310  วัน

ดังนั้น  คุณจะเอาเวลาคืนมาด้วยวิธีใดบ้าง

 

ที่มา..  การบ้านของอาจารย์ในชั่วโมงเรียนวิชาสาขาของคณะ

Comment

Comment:

Tweet


ชีวิตคือการเรียนรู้ โลกที่เราเกิดมาคือห้องเรียน ดังนั้น เวลาของเราทั้งหมดคือ การเรียนรู้ สันโดษด้วยการแสวงหา
#6 by แสงตะวัน (124.157.145.203) At 2011-01-14 11:27,
ไม่ต้องไปคิดเอาเวลาคืนหรอกครับ 50 วันก็พอแล้วหละ การเรียนสำคัญ แต่ไม่ได้สำคัญที่สุดในชีวิต อย่าลืมใช้ชีวิตด้านอื่นบ้างนะครับ big smile
#5 by :: KinG MoJi :: At 2011-01-13 11:09,
หลักสูตรหนึ่งที่ฉันเรียนอยู่ ไม่ต้องเข้าเรียนเลยด้วยซ้ำ แต่ต้องอ่านหนังสือเยี่ยงท่านวัวท่านควาย ถึงจะสอบผ่าน sad smile
#4 by นกไร้ขา At 2011-01-12 20:06,
เราพักเป็นงานหลักน่ะ...big smile
embarrassed
#2 by กำแพงกระดาษ At 2011-01-12 17:12,
การเกิดมาเป็นงานอดิเรก ใช้ชีวิตให้คุ้มกันดีกว่าเนอะครับ confused smile
#1 by redtear At 2011-01-12 16:55,

~* พระอาทิตย์สีชมพู *~
View full profile