2009/Dec/23

  

พระเจ้าฝางอุดมสิน - พระนางสามผิว  (พุทธศักราช  2172 - 2180)

พระเจ้าฝางอุดมสิน  พระนามเดิมว่า "พระยาเชียงแสน"  เป็นราชบุตรของเจ้าเมืองเชียงแสน  ได้เสด็จมาทรงปกครองเป็นเจ้าเมืองฝาง  ในปีพุทธศักราช  2172  ศักราชได้  990  ตัว  เดือน  8  เหนือ  แรม  13  ค่ำ  พร้อมด้วยพระชายา  ซึ่งมีพระนามว่า  "พระนางสามผิว"  เป็นพระราชบุตรีของเจ้าเมืองลานช้าง  (เมืองเวียงจันทน์)  ซึ่งมีพระสิริโฉมงดงามเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทุกสารทิศว่า  พระองค์ทรงมีผิวพระวรกายถึงสามผิว  กล่าวคือ  ในตอนเช้าจะมีผิวสีขาวดุจปุยฝ้าย  ในตอนบ่ายจะมีผิวสีแดงดั่งลูกตำลึงสุก  และในตอนเย็นผิวพระวรกายจะเป็นสีชมพูระเรื่อ  ประหนึ่งดอกปุณฑริกา  ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระราชธิดาซึ่งมีพระนามว่า "พระนางมะลิกา"  ในขณะที่พระองค์ทรงปกครองเมืองฝางอยู่นั้น  เมืองฝางยังอยู่ในฐานะเมืองขึ้นของพม่า  ทำให้พระเจ้าฝางอุดมสินทรงมีพระราชดำริ  ที่จะกอบกู้เอกราชเมืองฝางคืนจากพม่า  โดยได้ซิ่งสุมฝึกซ้อมกำลังพล  ตระเตรียมอาวุธและเสบียงกรังไม่ยอมส่งส่วย  ทั้งยังฝ่าฝืนและขัดคำสั่งพม่า  จนความทราบถึงเมืองพม่าว่าเมืองฝางคิดจะแข็งเมืองไม่ยอมเป็นเมืองขึ้น  "พระเจ้าภวะมังสุทโธธรรมราชา"  ที่ครองเมืองอังวะกษัตริย์พม่า  จึงได้ยกทัพหลวงลงมาตีเมืองฝาง  ในปีพุทธศักราช  2176  ศักราชได้  994  ตัว  พระเจ้าฝางอุดมสินได้นำทัพเข้าต่อสู้ป้องกันเมืองอย่างแข็งขัน  ทำให้พระเจ้าภูวะมังทาสุทโธธรรมราชาไม่สามารถเข้าตีเมืองฝางได้  ทำให้พระเจ้าภูวะมังทาสุทโธธรรมราชาจึงเปลี่ยนแผนการรบใหม่  โดยให้ทหารล้อมเมืองฝางไว้พร้อมกับตั้งค่ายบัญชาการรบที่เวียงสุทโธและระดมยิงระบู (ปืนใหญ่)  เข้าโจมตีเมืองฝาง  ทำให้บ้านเมืองระส่ำระสาย  ประชาชนเสียขวัญ  ทหารและประชาชนบาดเจ็บล้มตายลงเป็นอันมาก

พม่าได้ล้อมเมืองฝางไว้  เป็นเวลานานถึง  3  ปี  กับ  6  เดือน  ทำให้เสบียงอาหารในเมืองฝางที่เก็บสะสมไว้หมดลง  ประชาชนอดอยาก  พระเจ้าฝางอุดทสินและพระนางสามผิใ  คิดว่าพระองค์ท่านเป็นต้นเหตุแห่งความเดือดร้อน  ในการที่จะกอบกู้บ้านเมือง  แต่ทรงกระทำการไม่สำเร็จ  พระองค์จึงตัดสินพระทัยสละพระชนม์ชีพเพื่อปกป้องชาวเมืองฝางให้รอดพ้นจากการเข่นฆ่าของทหารพม่าและความอดอยากเดือดร้อน  ดังนั้นในพุทธศักราช  2180  ศักราชได้ 998  ตัว  เดือน  6  เหรือ  ขึ้น  5  ค่ำ  พระเจ้าฝางอุดมสินและพระนางสามผิวจึงสละพระชนม์ชีพด้วยการกระโดดลงน้ำบ่อซาววา  และเป็นเวลาเดียวกันที่ทหารพม่าเข้าตีเมืองฝางได้สำเร็จ  เมื่อพระเจ้าภวะมังทาสุทโธธรรมราชาทราบถึงวีรกรรมของทั้งสองพระองค์ท่าน  พระเจ้าภวะมังทาสุทโธธรรมจึงมีคำสั่งห้ามทหารพม่าไม่ให้ทำร้ายประชาชนชาวเมืองฝาง  จากนั้นพระองค์จึงได้ยกทัพกลับกรุงอังวะ  ประเทศพม่า

คณะศรัทธาวัดพระบาทอุดม

1  มกราคม  2552

.
.
.
..
.

 

Comment

Comment:

Tweet


 
#3 by (110.77.250.218|172.16.15.54, 110.77.250.218) At 2015-02-19 09:23,
เนื้อหาเยอะมากคะbig smile big smile big smile big smile big smile big smile
#2 by ...ไม่บอก (171.4.251.72|171.4.251.72) At 2014-06-01 18:56,
อื่ม น่าไปเที่ยวดีจังbig smile

~* พระอาทิตย์สีชมพู *~
View full profile