2009/May/13

.

ปี  2535

ลูก  :  แม่ครับ  ผมอยากเห็นรถถังคันจริง-จริงจังครับ

แม่  :  ไว้ให้ถึงวันเด็กก่อนนะลูก  เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะ

หมายเหตุ : วันเด็กปีละ 1 ครั้ง (ทุกเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม) 

 

ปี  2555

ลูก  :  แม่ครับ  ผมอยากเห็นรถถังคันจริง-จริงจังครับ

แม่  :  รออีกสักพักนะลูก  เดี๋ยวก็รัฐประหารแล้ว

หมายเหตุ : การเกิดรัฐประหารปีละหลายครั้ง

 

ควันหลงเมื่อวันที่  11  เมษายน  2552 

 

หมายเหตุ :  รัฐประหาร หมายถึง การล้มล้างรัฐบาลที่บริหารปกครองรัฐในขณะนั้น แต่มิใช่การล้มล้างระบอบการปกครองหรือรัฐทั้งรัฐเสมอไป และมิจำเป็นต้องมีการใช้ความรุนแรงหรือนองเลือดเสมอไป เช่น หากกลุ่มทหารอ้างว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งบริหารประเทศชาติผิดพลาด และจำเป็นต้องบังคับให้รัฐบาลพ้นจากอำนาจ จึงใช้กำลังบังคับให้ออกจากตำแหน่งและประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หรือประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ทันที เยี่ยงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการก่อรัฐประหาร 

 

รัฐประหารในประเทศไทย

1. วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 นำโดยพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ยึดอำนาจ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตรี

2. วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 นำโดย พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ ยึดอำนาจรัฐบาล พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี

3. วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 นำโดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยึดอำนาจรัฐบาลตนเอง

4. วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 นำโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยึดอำนาจรัฐบาล จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี

5. วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 นำโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยึดอำนาจรัฐบาล จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี (ตามที่ตกลงกันไว้)

6. วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 นำโดย จอมพลถนอม กิตติขจร ยึดอำนาจรัฐบาลตนเอง

7. วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 นำโดย พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ยึดอำนาจรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี

8. วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 นำโดย พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ยึดอำนาจรัฐบาล นายธานินทร์ กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี

9. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 นำโดย พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ยึดอำนาจรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี

10. วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 นำโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ยึดอำนาจรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

แหล่งอ้างอิง :  รศ.รุจิรา เตชางกูร, รศ.สุรพันธ์ ทับสุวรรณ์, หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, พ.ศ. 2543 หน้า 130

 

Comment

Comment:

Tweet


ได้ความรู้ดีครับ
#4 by ภูริ At 2009-08-21 12:51,
ก็ดีครับ ... เหอะๆ
#3 by คนที่เดินผ่าน At 2009-08-17 11:19,
sad smile sad smile ประทเทศไทยของเรา sad smile
#2 by สส.eVeZaa At 2009-08-03 18:26,
เฮ้อ....

อัพได้แระจ้า....cry
#1 by นาย ช บ า At 2009-07-30 18:44,

~* พระอาทิตย์สีชมพู *~
View full profile